DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

  1. Công ty TNHH NEW VN – KCN Amata
  2. Công ty Dongsung Vina Printing – KCN Amata
  3. Công ty Yungchi Paint – KCN Amata
  4. Công ty CP dược phẩm OPV – KCN Biên Hoà 2
  5. Công ty TNHH Chien You VN – KCN Biên Hoà 2
  6. Công ty TNHH Đại Á Thành – Cụm CN Phước Tân
  7. Công ty TNHH Phương Lương – Cụm CN Phước Tân
  8. Công ty VMEP – CN Trảng Bom